Over

Gedurende een heel jaar hebben wij, zes laatstejaarsstudenten toegepaste psychologie aan de Thomas More-hogeschool, in het kader van onze bachelorproef gewerkt rond het thema ‘coming-out bij holebi-jongeren’ en specifiek waar jongeren behoefte aan hebben tijdens hun coming-out naar hun ouders toe én waar ouders nog extra hulp bij kunnen gebruiken als hun kind hen vertelt dat hij of zij holebi is. Dit was op vraag van de Belgische organisatie Wel Jong Niet Hetero. Zij merkten dat, hoewel er al heel veel goede dingen gebeuren voor holebi-jongeren en hun ouders, er ook nog steeds heel wat holebi-jongeren het moeilijk vinden over hun geaardheid te vertellen tegen hun ouders en dat langs de andere kant ook heel wat ouders niet goed weten hoe ze moeten reageren op het moment dat hun kind hen vertelt over hun geaardheid. Dit is een onderwerp dat ons alle zes zeer nauw aan het hart ligt en waar we dan ook de afgelopen maanden steeds met veel passie en enthousiasme aan gewerkt hebben. Op deze pagina kom je wat meer te weten over ons project.

We zijn ons onderzoek begonnen door alle zes heel wat literatuur te lezen over het onderwerp. Op die manier kwamen we erachter wat al allemaal geweten is over coming-out bij holebi-jongeren en in het bijzonder over de reactie van hun ouders hierop. Vanuit de reeds bestaande literatuur zijn we dan op zoek gegaan naar waar de gaten zitten en naar waar wij met ons onderzoek een betekenis kunnen bieden voor de praktijk. Om hier een nog duidelijker beeld van te krijgen hebben we focusgroepen georganiseerd.

We vonden het belangrijk zowel focusgroepen te organiseren waar holebi-jongeren aan konden deelnemen als focusgroepen voor de ouders van holebi-jongeren. Ook hebben we er heel bewust voor gekozen de focusgroepen op te splitsen, zodat iedereen ongeremd zijn of haar mening kon vertellen. Tijdens deze focusgroepen, in het totaal twee voor iedere doelgroep, peilden we naar hoe het coming-outproces verlopen is, hoe de holebi-jongeren dit aangepakt hebben, hoe ze dit ervaren hebben en wat ze hierin gemist hebben. Op die manier hebben we heel wat tips verzameld die andere holebi-jongeren en ouders van holebi-jongeren kunnen helpen bij het coming-outproces. Hierover vind je verder op onze website meer.

Toen deze focusgroepen erop zaten was het de bedoeling dat alle informatie hieruit bij elkaar gelegd werd. We dachten ook na over een manier om ons project bekendheid te geven, zodat we hopelijk jongeren die worstelen met hun geaardheid en hun ouders kunnen helpen. Om dicht bij de doelgroep te blijven en een groot publiek te bereiken hebben we ervoor gekozen een website te maken. Out bij Ouders was geboren! Daarnaast hebben we ook een Instagrampagina om nog meer jongeren te bereiken en een blik te werpen achter de schermen van ons project.

Surf rustig verder op onze website en laat ons zeker weten wat je ervan vindt! 😊

Out bij Ouders

  • Anouk Alaerts
  • June Baetens
  • Sterre Breëns
  • Emma Dillen
  • Davina Selleslaghs
  • Laura State

30688798_10215680815484136_3751724091346780160_n